Мартеници на консигнация

Мартеници "ФИФИ" предлага идеално решение за тези, които искат да предложат на клиентите си широка гама от ръчно изработени мартеници без първоначална инвестиция и риск. Ние ще се погрижим за абсолютно всичко, а от вас се изисква само да продавате. Всички наши мартеници са опаковани и обозначени с етикети, съдържащи - наименование, произход, състав, производител, препоръки за безопасност, артикулен номер - баркод. Подходящи са за продажба в търговски обекти и покриват всички нужни законови изисквания и норми.


Какво се изизсква от вас?

- да имате търговски обект;

- да сте коректни;

- да имате свободно пространство, където да изложите стелажите ни;

- да имате желание да продавате мартеници.Какво получавате?

- широка гама от мартеници на стелажи;

- безплатен транспорт до и от търговския ви обект;

- консултант, който ще ви асистира през целия процес и ще извърши отчитането;

- възнаграждение (комисионна) в размер на 30% от сумата на продажбите;

- договор за консигнация;

- опис на получените мартеници и стелажи;

- данъчна фактура на база отчетната стойност.


От предложението ни за консигнация могат да се възползват само обекти, разположени на следните населени места: гр. Кубрат (вкл. Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер и кв. Дряново), гр. Завет (вкл. селата - Брестовене, Веселец, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево), гр. Исперих (вкл. селата - Белинци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Делчево, Драгомъж, Духовец, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци), гр. Разград (вкл. селата - Дянково, Ясеновец, Раковски, Гецово, Стражец, Мортагоново, Осенец, Киченица, Дряновец, Липник, Благоево, Топчии, Пороище, Ушинци, Радинград, Балкански, Побит камък, Недоклан, Просторно, Черковна, Островче), гр. Тутракан (вкл. селата - Нова Черна, Цар Самуил, Старо село, Белица, Шуменци, Преславци, Търновци, Варненци, Бреница, Пожарево, Сяново, Антимово, Царев Дол, Дунавец).


За всички останали населени места от други краища на страната може да се предложи индивидуална оферта за консигнация като предварително се уточняват начините за доставка и отчитане на продажбите.


Ако покривате горепосочените условия и желаете да работим заедно, моля свържете се с нас, като ни предоставите следната информация:


- Наименование на фирмата;

- Адрес/и на обекта / обектите, в които ще се предлагат мартениците;

- Актуални снимки на търговските помещения;

- Основна дейност на фирмата ви;

- Данни за обратна връзка с вас.